راشل ری

بشقاب پرنده

گوردون رامسی

سرآشپز سس

از چستر

سرآشپز کباب

نینا مایکل

سرآشپز کباب

بهنوش ایمانی

مدیر کنترل کیفی

جواد دولابی

مدیر عامل