راه های ارتباط با عسل ملکه کردستان

تلفن و ایمیل

08733666464

info@amk-co.ir

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه – ساعت 8 صبح تا 23 شب

آدرس دفتر

کردستان – سنندج -شهرک کشاورز

روبه روی پمپ بنزین – فروشگاه عسل ملکه کردستان