راه های ارتباط با عسل ملکه کردستان

تلفن و ایمیل

دفتر مرکزی: 08733666464
0
8733614151

مدیریت: 09186663711

info@amk-co.ir

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه – ساعت 8 صبح تا 23 شب

آدرس دفتر مرکزی

کردستان – سنندج -شهرک کشاورز

روبه روی پمپ بنزین – فروشگاه عسل ملکه کردستان

ما را دنبال کنید