عسل کد27

استان کردستان به واسطه ی دارا بودن پوش گیاهی انبوه و بسیار متنوع که عموما گل هاو گیاهان دارویی و طبی نیز می باشند در زمینه تولید شهد یاعسل ،گرده گل ،بره موم و ژل رویال یکی از بهترین و مهمترین تولیدکنندگان در سطح جهان محسوب می شود

 

عسل تغذیه
عسل کد 27یک عسل تغذیه است ،تعریفی که می توان برای عسل های تغذیه ی گفت این است که علاوه بر شهدی که زنبور عسل از طبیعت جمع آوری می کند ما زنبورداران نیز هفته ای یک الی چند بار به زنبورها شربت شکر نیز می دهیم .عسل های مجموعه ی عسل ملکه کردستان 70درصد خاصیت عسل طبیعی رو دارا هستند و بهترین گزینه برای مصارف روزانه و جایگزین کردن به جای انواع قند و شکر است .

منطقه ی استقرار زنبورستان ها :ژاوه رود
نوع گل های موجود در منطقه : ﭘﻨﯿﺮك، رﯾﺶ ﻗﻮش، ﺗﺎج ﺧﺮوس، زﻧﮕﻮﻟﻪ اى، ﺳﻮزن ﭼﻮﭘﺎن، ﺳﯿﺎه ﮔﯿﻨﻪ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ اى زرد، ﮔﺰﻧﻪ، ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ، گون ﺳﯿﺎه، آوﯾﺸﻦ، ﭼﻮﯾﻞ، ﭼﺎى ﮐﻮﻫﻰ، ﺟﺎﺷﯿﺮَﻮَﺧﺘﻤﻰ،

تعداد کوچ زنبور در زمان شهد دهی: بیش از2 کوچ  در مناطق مختلف کوهستان های کردستان

فاصله از مناطق کشاورزی وباغات : در دوران شهد دهی دور از دسترس مناطق کشاورزی (بیشتر از 10 کیلومتر )